E-geoportal.pl biuletyn informacyjny nr 2 „Legenda MPZP”.

W dzisiejszym odcinku przedstawimy kolejną nowość, która pojawiła się w systemie e-geoportal.pl. „Legenda MPZP” to automatycznie generowany spis wszystkich przeznaczeń planów jakie występują w module MPZP. Legenda pozwala na wzrokową ocenę przeznaczenia terenów leżących w obszarze który nas interesuje.

Rysunek 1. Okno legendy na mapie.

 

Ciekawą funkcją jest możliwość pokazania legendy wyłącznie dla przeznaczeń będących w aktualnym obszarze mapy. Oznacza to, że legenda dopasowuje się dynamicznie do tego co jest w zasięgu wzroku użytkownika. W celu włączenia dynamicznego pokazywania legendy należy w oknie „Legenda MPZP” wybrać przycisk „Pokaż legendę z aktualnego widoku mapy”. Po uruchomieniu tej funkcji legenda będzie automatycznie dopasowywać się do widocznego obszaru mapy. Poprzez zmianę położenia mapy (przesuwanie, zmiana skali) legenda będzie automatycznie zmieniać swoją zawartość.

Rysunek 2. Włączenie opcji “Pokaż legendę z aktualnego widoku mapy”

 

Legenda jest automatycznie generowana na podstawie danych dostarczonych przez miasto/gminę.  W przypadku braku informacji na temat przeznaczeń widocznych w legendzie gmina/miasto może samodzielnie ustalić taki opis.

Rysunek 3. Przykład braku opisu legendy.

 

W celu zmiany opisu dla legendy należy zalogować się do systemu. Po kliknięciu określonej jednostki planistycznej (przeznaczenia terenu), w formularzu edycji należy wypełnić pole „nazwa” do właściwej wartości. Wystarczy ustalić jedną wartość dla każdego typu/koloru jednostki. System automatycznie wygeneruję wprowadzony opis do legendy mapy.

Rysunek 4. Formularz edycji brakujących opisów jednostki planu w celu wygenerowania legendy.

 

Mamy nadzieję że funkcja „Legenda MPZP” znacznie ułatwi Państwu odczytywanie informacji na temat planów zagospodarowania.

Zapraszamy na kolejny biuletyn już za miesiąc!

Czekamy na Państwa pytania i sugestie pod adresem gis@procad.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami pod adresem

http://www.e-geoportal.pl/wdrozenia

Archiwalne biuletyny można odszukać pod adresem

http://www.e-geoportal.pl/category/biuletyn/

Zapisz się na bezpłatny biuletyn informacyjny serwisu e-geoportal.pl

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.
x

Jesteś zainteresowany ofertą? Zapraszamy do kontaktu.