E-geoportal.pl biuletyn informacyjny nr 1 „Zgłoszenie na mapie”.

Witamy w nowym cyklu biuletynów informacyjnych poświęconych serwisowi e-geoportal.pl.  Postaramy się cyklicznie informować Państwa o wszystkich funkcjach systemu e-geoportal.pl , którego Państwo używacie. Biuletyn będzie wysyłany przez email do wszystkich użytkowników systemu oraz dodatkowo będzie dostępny na stronie e-geoportal.pl w zakładce „biuletyn”.

W dzisiejszym odcinku opiszemy nową funkcjonalność, która pojawiła się w naszym systemie. W związku z tym, że mapa Państwa miasta lub gminy staje się coraz częściej odwiedzany serwisem przez mieszkańców dodaliśmy nową funkcję „Zgłoszenie na mapie”.

Zgłoszenie ma mapie” to funkcja systemu pozwalająca na zgłaszanie wszelkich uwag przez mieszkańców z wykorzystaniem mapy. Użytkownik klika w ikonę zgłoszenia (rysunek nr 1), następnie wypełnia formularz zgłoszenia. W formularzu wybiera typ zgłoszenia, dodaje opis, podaje swój adres email oraz wskazuje lokalizację „zgłoszenia” na mapie. Po wysłaniu, zgłoszenie trafia na adres email osoby odpowiedzialnej za wybrany typ zgłoszenia (np. referat komunalny, straż miejska itp).

 

Rysunek 1. Okno zgłoszenia na mapie.

Praca z funkcją – Zgłoszenie na mapie

Po dokonaniu zgłoszenia ma mapie osoba odpowiedzialna za dany typ zgłoszenia otrzyma powiadomienie email o dodanym zgłoszeniu (rysunek 2). Powiadomienie zawiera wszystkie informacje na temat zgłoszenia.

Rysunek 2. Email informujący o nowym zgłoszeniu.

 

W celu obsługi zgłoszenia należy zalogować się do systemu e-geoportal.pl i wybrać z listy „Wybierz funkcję” następnie w grupie „Zgłoszenia na mapie” wybieramy „Lista zgłoszeń” (rysunek 3).

Rysunek 3. Lista zgłoszeń.

Po wybraniu w/w funkcji system wyświetli formularz w którym możecie Państwo przeszukać zgłoszenia na podstawie parametrów takich jak:

  • Data zgłoszenia (od/do).
  • Status zgłoszenia.
  • Typ zgłoszenia.
  • Nadawcę.

Rysunek 4. Lista zgłoszeń – formularz wyszukiwania.

Wyszukane obiekty będą reprezentowane na mapie przy pomocy ikony . W celu wyświetlenia szczegółów zgłoszenia należy kliknąć i ikonę (rysunek 5). Każde zgłoszenie można opisać poprzez krótki komentarz oraz zmianę statusu na: odrzucona / usunięta, przyjęta, załatwiona.

Rysunek 5. Lista zgłoszeń – szczegóły zgłoszenia.

 

Konfiguracja funkcji – Zgłoszenie na mapie

„Zgłoszenie na mapie” to funkcja systemu, która może być uruchomiona na Państwa życzenie CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE. Po dodaniu jej w Państwa systemie pojawi się nowa grupa „Zgłoszenia na mapie” (rysunek 6).

Rysunek 6. Grupa “Zgłoszenia na mapie” w funkcjach systemu.

Konfiguracja modułu polega na wykonaniu kilku czynności administracyjnych. Operację możecie wykonać Państwo samodzielnie przy pomocy administratora mapy. Administrator mapy to osoba posiadająca dodatkowe uprawnienia do zarządzania systemem. Każde wdrożenie posiada co najmniej jedną osobę posiadającą w/w zakres uprawnień.

Jeżeli jesteście Państwo administratorem systemu po zalogowaniu wystarczy wybrać z listy „Wybierz funkcję” następnie w grupie „Zgłoszenia na mapie” wybieramy „Konfiguracja modułu”. W odpowiedzi system wyświetli formularz konfiguracji modułu (Rysunek 7). W formularzu określacie Państwo typ zgłoszenia np.: sprawy porządkowe, wandalizm itp., następnie wybieracie z listy użytkowników systemu adres email na który będzie wysyłane zgłoszenie.

Rysunek 7. Panel konfiguracyjny “Zgłoszenia na mapie”

Po określeniu w/w pół należy uruchomić funkcję poprzez zaznaczenie opcji „Włącz formularz zgłaszania na mapie w trybie publicznym” oraz zapisać formularz klikając przycisk „Zapisz”. W tym momencie w trybie publicznym pojawi się pomarańczowa ikona „Zgłoszenie na mapie” (rysunek 1).

 

 

Mamy nadzieję że funkcja „Zgłoszenia na mapie” spowoduje spopularyzowanie mapy wśród  mieszkańców, którzy uzyskają wygodne i szybkie narzędzie komunikacji problemów jakie obserwują w swojej okolicy.

Zapraszamy na kolejny biuletyn!

Czekamy na Państwa pytania i sugestie pod adresem gis@procad.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami pod adresem http://www.e-geoportal.pl/wdrozenia

Archiwalne biuletyny można odszukać pod adresem http://www.e-geoportal.pl/category/biuletyn/

Zapisz się na bezpłatny biuletyn informacyjny serwisu e-geoportal.pl

Okres ważności formularza wygasł, edycja zablokowana.
x

Jesteś zainteresowany ofertą? Zapraszamy do kontaktu.