| | |Menu główne

Decyzje o warunkach zabudowy.

e-geoportal - System informacji przestrzennej / Decyzje o warunkach zabudowy

Decyzje pod kontrolą

Moduł Decyzje przeznaczony jest do prowadzenia rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jako ważny element planowania przestrzeni w gminie moduł ten pozwala kształtować przestrzeń w równym stopniu jak MPZP.

Moduł Decyzje jest samodzielnym elementem systemu e-geoportal.pl. Jednocześnie uzupełnia moduł MPZP o całościowy pogląd na stan prawny gruntów w gminie.

Skontaktuj się z nami!

Wyszukiwarka decyzji i wniosków

Panel wyszukiwarki w module Decyzje ułatwia szybkie odnajdywanie poszukiwanych informacji o konkretnym wniosku i decyzji oraz ich bezpośrednią edycję w systemie. Moduł Decyzje dodatkowo pozwala na wyszukiwanie konkretnej działki, wówczas wystarczy podać numer działki, a system automatycznie wskaże ją na mapie wraz z informacjami, które nakłada obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego.

Warstwy mapy

Mapa dołączona do modułu ma charakter warstwowy. W systemie można wyświetlić dowolny podkład mapowy, np. ewidencję gruntów i budynków ze starostwa powiatowego, mapy z OpenStreetMap czy Geoportal.gov.pl. Zmiany sposobu wyświetlania można dokonać w każdym momencie zaznaczając odpowiednią warstwę w panelu „Warstwy mapy”.

Obsługa wniosków

Moduł Decyzje umożliwia dodawanie nowych wniosków do działek istniejących już w systemie, a także ręczne wyrysowanie obszaru, do którego chcemy przypisać nowy wniosek. Dodając wniosek system automatycznie wykrywa informacje przypisane do danego obszaru i sugeruje nam treści jakie powinny być wpisane w polach data wpływu, obręb, oraz numer działki. Dodatkowo formularz umożliwia określenie takich danych jak: numer sprawy, rodzaj inwestycji, nazwa wnioskodawcy, adres wnioskodawcy.

Obsługa decyzji

System umożliwia dodanie nowej decyzji przypisanej do konkretnej działki jak i ręczne wyrysowanie obszaru, do którego chcemy ją przypisać. Jeśli w systemie widnieją nierozpatrzone wnioski  istnieje możliwość wydania do nich odpowiednich decyzji.  

Korzyści posiadania systemu:

 • błyskawiczna informacja o wydanych decyzjach i złożonych wnioskach,
 • wielkie ułatwienie dla urzędników w zarządzaniu procesem składania wniosków oraz wydawania decyzji,
 • dostęp do aktualnych i rzetelnych informacji dla wszystkich wydziałów w urzędzie,
 • usprawnienie procesu planistycznego i inwestycyjnego.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • rejestr wniosków wpływających do urzędu (z zaznaczaniem na mapie),
 • możliwość zaznaczania obszarów, na które wpłynął wniosek z prośbą o wydanie decyzji,
 • możliwość wyszukiwania wniosków z podziałem na rozpatrzone i nierozpatrzone,
 • rejestr wydanych decyzji z odzwierciedleniem na mapie,
 • możliwość rysowania samodzielnie obszarów, na których zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy,
 • możliwość rysowania samodzielnie obszarów, na których zostały wydane decyzje celu publicznego,
 •  generowanie raportów wydanych decyzji, 
 • podział wydawanych decyzji na lata i miesiące, 
 •  formaty dokumentów załączonych obszarów: doc, PDF, JPG i inne, 
 • wyszukiwanie działek po obrębach geodezyjnych i numerach.

Decyzje o warunkach zabudowy systemu e-geoportal.pl – przykładowe ekrany

 

Back to Top