| | |Menu główne

Tereny Inwestycyjne.

Tereny inwestycyjne w internecie

Moduł Tereny Inwestycyjne przeznaczony jest do publikacji i edycji obszarów inwestycji miasta lub gminy. System publikuje na mapie informacje w postaci obszarów i punktów stając się istotnym narzędziem w promocji i publikacji informacji geoprzestrzennych dla potencjalnych inwestorów.

Skontaktuj się z nami!

Publikowanie terenów inwestycyjnch

Moduł Tereny Inwestycyjne pozwala szybko i łatwo publikować dane przestrzenne w sieci WWW i intranecie. Podstawowym przeznaczeniem systemu jest publikowanie gminnych terenów na sprzedaż, dzierżawę oraz przeznaczonych pod różnego rodzaju inwestycje. Oferty gminy wyświetlają się na mapie jako obiekty powierzchniowe lub punktowe w wybranym kolorze. Moduł zawiera zestaw warstw/podkładów, których wyświetlaniem można dowolnie sterować.

System może wykorzystywać istniejące mapy miejscowości (ulice, punkty adresowe) lub inne podkłady mapowe (OpenStreetMap, ewidencja gruntów ze starostwa). Dodając tereny inwestycyjne mamy możliwość dodania przeznaczenia z planu zagospodarowania przestrzennego, powierzchni terenu, księgi wieczystej, obrębu geodezyjnego, dat ważności oferty. Tereny możemy wyszukiwać poprzez numery działek lub korzystając z wyszukiwarki po kategorii inwestycji. Generowanie tekstowych linków do konkretnych obiektów na mapie pozwala wykorzystać serwis w ogłoszeniach na stronie gminy lub w ogłoszeniach umieszcznych na innych stronach internetowych.

Dzięki swoim funkcjom moduł pozwala użytkownikom końcowym serwisu: przedsiębiorcom, właścicielom firm, inwestorom krajowym czy zagranicznym, osobom prywatnym w łatwy sposób wyszukać atrakcyjne dla siebie oferty na terenie danej gminy.

Korzyści posiadania systemu:

 • sprzedaż terenów zwizualizowana na mapie,
 • nowoczesna  platforma WebGIS,
 • niski koszt wdrożenia (brak licencji i kosztów oprogramowania),
 • możliwość rozszerzania mapy w przyszłości o nowe moduły (MPZP, Punkty Adresowe, Mapa Turystyczna, Decyzje – o warunkach zabudowy i celu publicznego),
 • elastyczność oferty pozwalająca w pełni dopasować się do Twoich wymagań,
 • wielokrotne wykorzystanie tych samych danych do różnych celów co znacząco obniża koszty wdrożenia i używania systemu.

Najważniejsze funkcje systemu:

 •  wyszukiwanie terenów po numerze działek oraz kategorii,
 • dodawanie nowych terenów poprzez: rysowanie obszaru, wskazywanie działek lub wstawianie punktu na mapie,
 • możliwość określania dat publikacji od… do… (dane teren wyświetlony będzie tylko w czasie określonym datami),
 • formularz opisu terenu pozwalający na zmianę pojedynczych parametrów terenu wraz z możliwością dodawania zdjęć oraz innych plików,
 • dostęp do formularza dostępny jest dla osób posiadających odpowiednie uprawnienia,
 • graficzna prezentacja terenów na mapie wraz z ich kontekstem geoprzestrzennym poprzez dodanie pliku rastrowego,
 •  graficzne reprezentowanie statusu terenu (grunt miejski, teren na sprzedaż, garaże, składy, rekreacja, itp.) poprzez zmianę jej koloru,
 • możliwość edycji danych opisowych terenu poprzez  predefiniowany formularz opisowy,
 • możliwość dołączania zdjęć oraz dokumentacji w postaci plików PDF, MS WORD itp.,
 •  dodatkowe prezentowanie obrysu działki w mapie Google Maps, wraz z możliwością umieszczenia kodu takiej mapy na stronie WWW,
 • automatyczne generowanie adresu URL do każdego terenu z możliwością umieszczenia linku na innych stronach WWW,
 •  drukowanie fragmentu mapy wraz z danymi opisowymi zaznaczonej działki, mierzenie powierzchni i odległości,

Tereny inwestycyjne systemu e-geoportal.pl – przykładowe ekrany

Back to Top