| | |Menu główne

Mapa Turystyczna.

Promuj swoje miasto lub gminę!

Moduł Mapa Turystyczna przeznaczony jest do publikacji i edycji map turystycznych miasta lub gminy. System umożliwia internautom odnalezienie ulic, punktów usługowych (np.: banki, urzędy), czy szlaków turystycznych, a także dodawanie przez internautów miejsc, na które należy zwrócić szczególną uwagę (np.: uszkodzenia chodnika)

Nowoczesne rozwiązanie informatyczne zapewnia możliwość samodzielnego administrowania punktami przy użyciu przeglądarki internetowej.

Pobierz ulotkęSkontaktuj się z nami!

Obsługa POI

POI (ang. Point of Interest, pol. “Punkty zainteresowań”) to funkcja mapy pozwalająca na dodawanie do niej punktów wraz z informacją opisową. Dzięki temu administrator mapy posiada możliwość samodzielnego komponowania wyglądu mapy poprzez dodawanie do niej graficznych reprezentacji obiektów np.: banki, szkoły, urzędy, zabytki. Po dodaniu takich obiektów są one widoczne w postaci warstw mapy. Użytkownik może włączyć interesującą go warstwę np.: obiektów turystycznych, następnie po kliknięciu w określoną ikonę graficzną reprezentującą dany obiekt uzyskuje on dodatkowe informacje na temat obiektu.

Filtrowanie POI umożliwia przeglądanie bazy danych punktów informacyjnych w celu szybkiego odszukiwania ich w zależności od typu (np.: Bank, Bankomat, Poczta , miejscowości czy ulicy. W wyniku zapytania i warunków określonych w filtrze, system wyświetla tabelaryczne zestawienie punktów POI.

Formularz edycji POI pozwala na precyzyjne opisanie punktu poprzez określenie jego nazwy, typu obiektu,miejscowości czy ulicy. Informacja wprowadzona w formularzu jest wyświetlana w oknie informacyjnym po kliknięciu w punkt na mapie. Każdy z określonych wcześniej typów punktów reprezentowany jest przez określoną ikonę graficzną. Formularz edycji POI umożliwia również dodawanie nowych oraz edycję położenia już istniejących punktów. Dzięki temu administrator mapy może samodzielnie wpływać na zawartość mapy turystycznej.

Korzyści posiadania systemu:

 • szybki dostęp do obiektów turystycznych na mapie,
 • pełne wykorzystanie danych geoprzestrzennych urzędu do celów turystycznych,
 • użycie danych geoprzestrzennych w celach promocyjnych,
 • możliwość pobierania informacji zwrotnych od mieszkańców,
 • określanie typów zdarzeń dodawanych przez użytkowników,
 • promocja Gminy lub Miasta przy pomocy nowoczesnego systemu publikacji informacji geoprzestrzennej,
 • użycie dokładnych i aktualnych danych do tworzenia map,
 • możliwość samodzielnego komponowania wyglądu mapy poprzez dodawanie obiektów POI na mapie.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • możliwość wyszukiwania ulic,
 • możliwość wyszukiwania adresów,
 • możliwość wyszukiwania punków turystycznych,
 • łatwe zgłaszanie problemów na terenie gminy lub miasta np.: dziura w drodze, uszkodzony krawężnik, brak studzienki,
 • łatwa nawigacja po mapie,
 • możliwość samodzielnego komponowania wyglądu mapy poprzez włączanie/wyłączanie określonych warstw mapy,
 • możliwość dokonywania pomiarów długości,
 • możliwość dokonywania pomiarów powierzchnii,
 • możliwość przesyłania lokalizacji na mapie lub położenia punku na mapie w postaci adresu url.

Mapa Turystyczna systemu e-geoportal.pl – przykładowe ekrany

Back to Top