| | |Menu główne

Przykładowe moduły:

Punkty Adresowe

Moduł do gromadzenia danych i zarządzania informacją o punktach adresowych, ulicach, numerach porządkowych, numerach obrębów oraz nazwach miejscowości.
Dowiedz się więcej

MPZP

Moduł dedykowany prowadzeniu ewidencji i obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Publikuje informacje o uchwałach wraz z ich graficzną reprezentacją na mapie.
Dowiedz się więcej

Mapa Turystyczna

Moduł przeznaczony do publikacji i edycji map turystycznych miast i gmin. Umożliwia publikację na mapie punktów POI stając się istotnym narzędziem w promocji i publikacji.
Dowiedz się więcej

Decyzje

Moduł Decyzje przeznaczony jest do prowadzenia rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dowiedz się więcej

Tereny inwestycyjne

Moduł Tereny Inwestycyjne przeznaczony jest do publikacji i edycji obszarów inwestycjnych miasta lub gminy.
Dowiedz się więcej

nowy_modul

Uruchom bezpłatnie e-geoportal Twojej gminy!

Przykładowe realizacje:

logo2
logo3
logo4
logo7
Links:mmo news blogwow gold newspvp game newswow gold blogpvp game newsmmo news blogmmo items blogwow news blogwow news blogwow gold blogwow news blogprivate herpes datingwow news blogwow news blogwow gold guideswow news blogotterbox iphone 6
Back to Top