| | |Menu główne

E-geoportal.pl – System Informacji Przestrzennej: przykładowe moduły

Punkty Adresowe

Moduł do gromadzenia danych i zarządzania informacją o punktach adresowych, ulicach, numerach porządkowych, numerach obrębów oraz nazwach miejscowości.
Dowiedz się więcej

Plany zagospodarowania przestrzennego

Moduł dedykowany prowadzeniu ewidencji i obsługi miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Publikuje informacje o uchwałach wraz z ich graficzną reprezentacją na mapie.
Dowiedz się więcej

Mapa Turystyczna

Moduł przeznaczony do publikacji i edycji map turystycznych miast i gmin. Umożliwia publikację na mapie punktów POI stając się istotnym narzędziem w promocji i publikacji.
Dowiedz się więcej

Decyzje

Moduł Decyzje przeznaczony jest do prowadzenia rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dowiedz się więcej

Tereny inwestycyjne

Moduł Tereny Inwestycyjne przeznaczony jest do publikacji i edycji obszarów inwestycjnych miasta lub gminy.
Dowiedz się więcej

nowy_modul
Back to Top