E-geoportal.pl biuletyn informacyjny nr 6 „Decyzje o warunkach zabudowy”.

W dzisiejszym odcinku przedstawimy moduł system e-geoportal.pl „Decyzje i warunki zabudowy”. Moduł przeznaczony jest do zarządzania decyzjami dla obszarów dla których nie ustalono planów zagospodarowania przestrzennego. System pozwala na wizualizację wydanych decyzji na mapie.

Moduł Decyzje o Warunkach Zabudowy umożliwia pracę w wyłącznie w trybie wprowadzania i edycji danych. Tryb ten dedykowany jest dla „zalogowanych” użytkowników.

Wizualizacja wniosków i decyzji na mapie.

W celu włączenia warstw wnioski i decyzje należy wybrać z menu warstw  grupę „Decyzje” i „Wnioski”. Na mapie zaznaczone zostaną działki dla których wydano wnioski lub decyzje.

Po „kliknięciu” w obszar zaznaczonej decyzji lub wniosku, system wyświetli okno informacyjne prezentującą podstawową informację na temat obiektu. W zależności od preferencji klienta możliwe jest określenie dodatkowych pól informacyjnych, które są wyświetlanie inicjalnie np.:

 • Numer wniosku i decyzji.
 • Data wydania.
 • Streszczenie/opis wniosku/decyzji.

Pobieranie informacji o wnioskach/decyzjach.

W celu podglądu całości informacji na temat wskazanej decyzji/wniosku należy kliknąć w zakładkę „edycja”. Zawiera ona rozbudowany formularz edycji danych zawierający bardzo szczegółowe dane na temat opisywanego obiektu. Dostęp do tego obszaru jest dodatkowo chroniony prawami dostępu dla innych „zalogowanych” użytkowników systemu w celu ograniczenia możliwości przypadkowej zmiany danych.

 

Formularz edycji wniosku zawiera następujące pola:

 • Typ wniosku
  • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Wydanie decyzji celu publicznego.
  • Zmiana przeznaczenia MPZP.
  • Zmiana przeznaczenia w studium zagospodarowania.
 • Numer wniosku.
 • Numer sprawy.
 • Data wpływu.
 • Oznaczenie nieruchomości.
 • Rodzaj inwestycji.
 • Nazwa wnioskodawcy.
 • Adres wnioskodawcy.

Formularz edycji decyzji zawiera następujące pola:

 • Typ decyzji
  • Decyzja o warunkach zabudowy (WZ)
  • Decyzja celu publicznego (CP)
 • Nazwa organu wydającego decyzje.
 • Numer wniosku.
 • Numer sprawy.
 • Numer decyzji.
 • Data wpływu.
 • Data wydania decyzji.
 • Oznaczenie nieruchomości.
 • Rodzaj inwestycji.
 • Streszczenie ustaleń.
 • Nazwa wnioskodawcy
 • Data wygaśnięcia ważności.
 • Wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji.

Wyszukiwanie wniosków i decyzji.

Moduł „Wnioski i decyzje” zawiera wyszukiwarkę która pozwala na wyszukanie obiektów na podstawie:

 • Typ dokumentu: Wniosek / decyzja
 • Typ wniosku/decyzji.
 • Numer wniosku/decyzji
 • Data od/data do.

Po określeniu w/w parametrów należy kliknąć i ikonę „pokaż na mapie (lupa)” w odpowiedzi system zlokalizuje obiekt na mapie i go zaznaczy.

 

Dodawanie wniosków i decyzji.

Proces dodawania nowych wniosków i decyzji został maksymalnie uproszczony. Sprowadza się on  do kliku kroków przedstawionych na poniższych grafikach.

Na początku określamy rodzaj dodawanego obiektu (wniosek/decyzja).

Dodawanie wniosków

W kolejnym kroku określamy typ wniosku.

 • Typ wniosku
  • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
  • Wydanie decyzji celu publicznego.
  • Zmiana przeznaczenia MPZP.
  • Zmiana przeznaczenia w studium zagospodarowania.

Następnie określamy obręb geodezyjny oraz działkę. Wybór akceptujemy poprzez naciśnięcie przycisku „+”.  Istnieje możliwość dodania kilku działek do jednego wniosku. W takim przypadku granica wniosku będzie określona na podstawie granic podanych działek. Po zapisaniu wniosku przechodzimy do formularza edycji w którym określamy pozostałe informacje.

 

 

Dodawanie decyzji.

Proces dodawania decyzji został również maksymalnie uproszczony sprowadza się on do określenia typu decyzji.

 • Typ decyzji
  • Decyzja o warunkach zabudowy (WZ)
  • Decyzja celu publicznego (CP)

Następnie określamy czy dodawana decyzja będzie wprowadzona na podstawie „ręcznego” określenia obrębu geodezyjnego i działki czy poprzez wybór wcześniej wprowadzonego wniosku. Pozwala to na pełną elastyczność systemu. Nie jest bowiem wymagane wcześniejsze wprowadzenie wniosku w celu poprawnego funkcjonowania systemu.

 

Rejestr wniosków i decyzji.

Po wprowadzeniu szeregu wniosków i decyzji możliwe jest również wygenerowanie zestawienia w/w obiektów. W tym celu po wybraniu funkcji „Rejestr wniosków i decyzji” wybieramy:

 • Typ dokumentów (Wnioski/decyzje)
 • Typ wybranego dokumentu.
 • Rok wydania.

 

Po kliknięciu „generuj zestawienie” system wygeneruje okno z listą obiektów spełniających podane parametry. Wygenerowane okno pozwala na wydruk lub pobranie do wygodnego formatu MS Word (plik *.doc).

 

Mamy nadzieję ze powyższy artykuł zachęcił Państwa do bliższego poznania modułu „Decyzje i warunki zabudowy” jaki jest dostępny w ramach systemu e-geoportal.pl

Zapraszamy na kolejny biuletyn już za miesiąc!

Czekamy na Państwa pytania i sugestie pod adresem gis@procad.pl

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami pod adresem

http://www.e-geoportal.pl/wdrozenia

Archiwalne biuletyny można odszukać pod adresem

http://www.e-geoportal.pl/category/biuletyn/