| | |Menu główne

Punkty Adresowe.

Łatwo, Szybko, Bezpiecznie

Moduł Punkty Adresowe przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i punktów adresowych przez gminy oraz urzędy.

System gromadzi dane i zarządza informacją o punktach adresowych, ulicach, numerach porządkowych, numerach obrębów i nazwach miejscowości. Zastosowana technologia umożliwia wizualizacje budynków i obiektów ewidencji w układzie przestrzennym oraz prezentowanie danych na mapach tematycznych

Pobierz ulotkę
Zamów bezpłatny pokaz

Uruchom bezpłatnie e-geoportal Twojej gminy!

586_warstwy_punkty_2

Warstwy mapy

Moduł punkty adresowe wyświetla dane na warstwach mapy „Punkty” i „Ulice”. W łatwy sposób można wzbogacić wyświetlane informacje o dodatkowe warstwy takie jak obrysy budynków, zdjęcia satelitarne i lotnicze, a także informacje pobierane z innych portali np. Geoportal.gov.pl. Zmiany sposobu wyświetlania można dokonać w każdym momencie zaznaczając odpowiednią warstwę w panelu „Warstwy mapy”.

Zarządzanie punktami adresowymi

Panel umożliwia zarządzanie bazą punktów adresowych poprzez dodawanie nowych, modyfikację już istniejących i zmian statusu ważności w przypadku ich usuwania. Punkty adresowe wyświetlane są na interaktywnej mapie. Po wskazaniu i zaznaczeniu punktu wyświetlane są informacje o punkcie.

Zmiana położenia punktu adresowego realizowana jest w intuicyjny sposób poprzez wybranie punktu i uruchomienie funkcji „Edycja położenia punktu”. Edycja punktu adresowego pozwala modyfikować takie dane jak: miejscowość, nazwa ulicy, jednostka pomocnicza, kod pocztowy, numer porządkowy, status budynku, usytuowanie budynku, element budynku, rodzaj budynku.

Aplikacja automatycznie tworzy wykazy punktów adresowych wedle zadanych kryteriów. Każde z zestawień może być eksportowane do programu Excel.

zarzadzania_ulicami

Zarządzanie ulicami

Panel umożliwia zarządzanie bazą ulic poprzez dodawanie nowych, modyfikację już istniejących i zmianę statusu ważności w przypadku ich usuwania. Ulice wyświetlane są na interaktywnej mapie. Po wskazaniu i zaznaczeniu wyświetlane są informacje o wybranej ulicy.

Dodawanie nowej ulicy lub modyfikowanie przebiegu już istniejącej realizowane jest w intuicyjny sposób poprzez wybranie „Edytuj geometrię” i wskazanie odpowiednich punktów na mapie. Po wskazaniu punków należy wypełnić odpowiednie dane tekstowe (patrz niżej edycja danych tekstowych ulicy).

Edycja danych tekstowych ulicy pozwala modyfikować takie dane jak: miejscowość, nazwa ulicy, status ulicy, ważność punktu (od i do). Nazwy ulic są zgodne z bazą TERYT i zasadniczo są wybierane z listy. W przypadku tworzenia nowej nazwy ulicy lub jej zmiany należy ją wpisać w pozycji „Nowa nazwa”. Do każdej ulicy można dołączyć dowolną ilość dokumentów z nią związanych. System automatycznie tworzy także historię dokonywanych zmian.

Aplikacja automatycznie tworzy wykazy nazw ulic wedle zadanych kryteriów. Każde z zestawień może być eksportowane do programu Excel.

Korzyści posiadania systemu:

 • Szybki dostęp do zgromadzonych danych ewidencyjnych,
 • Błyskawiczny proces wydawania decyzji administracyjnych system kontroli błędów i pomyłek,
 • automatyczne generowanie podstawowych dokumentów związanych z bieżącym prowadzeniem bazy danych punktów adresowych – raporty nowopowstałych ulic, budynków, itp.,
 • jednoczesny dostęp wielu użytkowników do bazy punktów adresowych – ze zróżnicowanymi prawami dostępu,
 • możliwość wyszukiwania danych według zadanych kryteriów (adresy, ulice, dokumenty, użytkownicy),
 • łatwe udostępnianie interaktywnych map i zestawień w środowisku przeglądarki WWW – np. w formie mapy turystycznej gminy/miejscowości,
 • możliwość sporządzania wydruków danych opisowych/tabelarycznych i mapowych.

Najważniejsze funkcje systemu:

 • obsługa wniosków o nadanie numeru porządkowego budynków,
 • dodawanie, usuwanie, modyfikowanie obiektów w bazie danych,
 • przygotowywanie raportów i zestawień (np. adresów, zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego budynku),
 • nadawanie lokalizacji przestrzennej adresom,
 • prowadzenie pełnej archiwizacji zmienianych danych oraz odtwarzanie historii każdego obiektu oraz stanu bazy na zdefiniowany okres,
 • kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu,
 • sporządzanie mapy punktów adresowych, na którą składa się:
  – nazwa miejscowości i jej identyfikator TERYT,
  – granice miejscowości,
  – punkty adresowe i ich numery porządkowe,
  – osie ulic i granice zewnętrzne placów oraz ich nazwy,
  – kontury budynków istniejących i w budowie,
  – granice i numery działek ewidencyjnych.

Uruchom bezpłatnie e-geoportal Twojej gminy!

Punkty adresowe – przykładowe ekrany

Przykładowe realizacje:

logo2
logo3
logo4
logo7
Links:Ralph Lauren Pas Cherparajumpers pas cherStone Island UKStone Island reflective jacketMemorabilia of some distinctive Stone Island jacketparajumpers pas cherparajumpers soldesparajumpers pas cherparajumpers pas cherdoudoune parajumpers pas cherstylo mont blanc pas cherstylo mont blanc porte mine pas cherstylo mont blancOutlet stone islandStone Island jacket saleスーパーコピー時計wowarmory.cchollister pas cherabercrombie pas cher
Back to Top